ЎзА Ўзбек

24.12.2019 Чоп этиш версияси

Сотволдиев Алишер Абдумухтаровичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Сотволдиев Алишер Абдумухтаровичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Сотволдиев Алишер Абдумухтаровичнинг 08.00.07-“Мoлия, пул муoмaлaси вa крeдит” ихтисослиги бўйича “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тўғридан-тўғри инвестициялар кўламини ошириш йўллари (Андижон вилояти мисолида)” мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.17.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 27 декабрь куни соат 09:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 60 А-уй. Тел/факс: (99871) 234-53-34; факс: (99871) 235-20-76. e-mail: info@tfi.uz

2 143
ЎзА