ЎзА Ўзбек

28.02.2020 Чоп этиш версияси

Ўришев Қахрамон Охуновичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Ўришев Қахрамон Охуновичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Ўришев Қахрамон Охуновичнинг 08.00.08 – “Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги бўйича “Ёғ-мой ишлаб чиқариш корхоналарида хусусий капитал ҳисобини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) диссертация иши ҳимояси Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.I.17.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 12 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил:
100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 60 А-уй.
Тел/факс: (99871) 234-53-34; факс: (99871) 235-20-76
e-mail: info@tfi.uz

4 075
ЎзА