ЎзА Ўзбек

06.07.2019 12:23 Чоп этиш версияси

Ходжабеков Мураджон Усаровичнинг физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида


М.У.Ходжабеков.jpgХоджабеков Мураджон Усаровичнинг 01.02.01-“Назарий механика” ихтисослиги бўйича “Тебранишлардан ҳимояланувчи тақсимланган параметрли чизиқлимас системаларнинг устуворлиги” мавзусидаги физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 24 июль, соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100000, Тошкент ш., Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй.

Тел.: (99871) 237-46-68, факс: 237-38-79

e-mail: admin@tiiame.uz

ЎзА
2 424