ЎзА Ўзбек

28.02.2020 Чоп этиш версияси

Хабибуллаева Феруза Казимжановнанинг филология фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Хабибуллаева Феруза Казимжановнанинг филология фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Хабибуллаева Феруза Казимжановнанинг 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик, таржимашунослик ихтисослигидан филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган “Миллий ўзига хосликни қайта яратиш таржима адекватлиги мезони сифатида (“Ўткан кунлар” романининг рус тилида таржималари мисолида)” мавзусидаги диссертация иши ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Fil.01.10. рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 13 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил:
Тошкент шаҳри, Фаробий кўчаси, 400 уй, Ўзбекистон Миллий университети,Хорижий филология факультети 112-хона.
Тел: (998 71) 246-08-62
e-mail: nauka@nuu.uz

3 963
ЎзА