ЎзА Ўзбек

17.03.2020 Чоп этиш версияси

Джураев Камолиддин Нуриддиновичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Джураев Камолиддин Нуриддиновичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича  фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Джураев Камолиддин Нуриддиновичнинг 08.00.08 – “Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги бўйича “Тижорат банкларида банк ички операциялари ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) диссертация иши ҳимояси Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.I.17.01. рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 26 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 60 А-уй.
Тел/факс: (99871) 234-53-34; факс: (99871) 234-46-26
e-mail: info@tfi.uz

11 014
ЎзА