ЎзА Ўзбек

12.03.2020 Чоп этиш версияси

Данияров Қуатбай Дауирхановичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Данияров Қуатбай Дауирхановичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Данияров Қуатбай Дауирхановичнинг 08.00.07-“Мoлия, пул муoмaлaси вa крeдит” ихтисослиги бўйича “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тартибга солишнинг молиявий механизмини такомиллаштириш” (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида) мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) диссертация иши ҳимояси Тошкент молия институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.I.17.01. рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 19 март куни соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 60 А-уй.
Тел/факс: (99871) 234-53-34; факс: (99871) 234-46-26
e-mail: info@tfi.uz

11 305
ЎзА