ЎзА Ўзбек

21.05.2020 Чоп этиш версияси

Бердияров Бахриддин Тавашаровичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Бердияров Бахриддин Тавашаровичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Бердияров Бахриддин Тавашаровичнинг 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит ихтисослиги бўйича “Ўзбекистoн Республикaси тижoрaт бaнклaрининг ликвидлилиги вa тўлoв қoбилиятини тaъминлaш мaсaлaлaри” мавзусидаги иқтисодиёт бўйича доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи DSс.03/10.12.2019.I.16.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 27 май куни соат 10:30 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: Мaнзил: 100000, Тoшкент шaҳри, И.Кaримoв кўчaси, 49-уй.
Тел.: +99871-239-28-71, фaкс: +99871-239-43-51,
e-mail: tsue@tsue.uz

2 778
ЎзА