ЎзА Ўзбек

Илм-фан

Ходжиев Юсуф Норқуловичнинг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси тўғрисида

04.06.20 14:54

Ходжиев Юсуф Норқуловичнинг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси тўғрисида

“Алпомиш” достонидаги шахс маънавий сифатларини ифода этувчи атов бирликларнинг семантик-структур, концептуал ва лексикографик хусусиятлари ” мавзусида.

Каримов Санжар Мирвоситовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

04.06.20 14:39

Каримов Санжар Мирвоситовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Каримов Санжар Мирвоситовичнинг 08.00.03“Саноат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш шароитида тўқимачилик саноатининг таркибий ўзаришларини такомиллаштириш” мавзусида

Хаметов Замирбек Мухторовичнинг коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

03.06.20 18:01

Хаметов Замирбек Мухторовичнинг коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Хаметов Замирбек Мухторовичнинг 02.00.11-«Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги бўйича бажарилган «Нефтшламларини коллоид-кимёвий хусусиятларини ҳисобга олиб уларни утилизацияга тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш» мавзусида

Рустамова Сарвиноз Исломовнанинг биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

03.06.20 14:58

Рустамова Сарвиноз Исломовнанинг биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Рустамова Сарвиноз Исломовнанинг 03.00.02-“Биофизика ва радиобиология” ихтисослиги бўйича «Ўсимлик флавоноидларининг мембраналардаги ион ташилиш жараёнларига таъсири» мавзусида

Абдуллаева Машхура Икромжоновнанинг биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

03.06.20 14:52

Абдуллаева Машхура Икромжоновнанинг биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Абдуллаева Машхура Икромжоновнанинг 03.00.01-“Биокимё” ихтисослиги бўйича «Этанол билан заҳарланишда бош мияда нейромедиатор системасининг бузилиши ва уни ўсимлик препаратлари билан даволаш» мавзусида

Эшматова Феруза Фарходовнанинг юридик фанлар бўйичафан доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

03.06.20 13:00

Эшматова Феруза Фарходовнанинг юридик фанлар бўйичафан доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Эшматова Феруза Фарходовнанинг 12.00.10-“Халқаро ҳуқуқ” ихт исослиги бўйича “Халқаро парламент ташкилотлари фаолиятини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий масалалари” мавзусида

Ғиёсов Илҳом Каримовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

03.06.20 9:48

Ғиёсов Илҳом Каримовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Ғиёсов Илҳом Каримовичнинг 08.00.08-“Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит” ихтисослиги бўйича “Бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва самарадорлигини ошириш йўналишлари” мавзусида

Бегматов Шермухаммад Турғунбоевичнинг сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 17:30

Бегматов Шермухаммад Турғунбоевичнинг сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Бегматов Шермухаммад Турғунбоевичнинг 23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар ихтисослиги бўйича «Фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий шериклик ва консенсуснинг роли» мавзусида...

Рахимов Шерзод Саидовичнинг сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 17:20

Рахимов Шерзод Саидовичнинг сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Рахимов Шерзод Саидовичнинг 23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар ихтисослиги бўйича “Жамиятни демократлаштиришда фуқаролар сиёсий фаоллигини ошириш...

Умаров Илхомжон Юлдашевичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 12:58

Умаров Илхомжон Юлдашевичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси иши ҳимояси тўғрисида

Умаров Илхомжон Юлдашевичнинг 08.00.03 – “Саноат иқтисодиёти” ва 08.00.15 – “Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти” туташ ихтисосликлари бўйича “Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатида тадбиркорликни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш” мавзусида

Тилляходжаев Музаффарходжа Абдупатаховичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 12:56

Тилляходжаев Музаффарходжа Абдупатаховичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси иши ҳимояси тўғрисида

Тилляходжаев Музаффарходжа Абдупатаховичнинг 08.00.03 – “Саноат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Экономическая стратегия развития хлопкоочистительной промышленности в условиях рыночной экономики” мавзусида

Хамдамова Фируза Уразалиевнанинг юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 11:30

Хамдамова Фируза Уразалиевнанинг юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Хамдамова Фируза Уразалиевнанинг 12.0010-“Халқаро ҳуқуқ” ихтисослиги бўйича “Ўзбекистон Республикасининг аёллар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш масалалари бўйича

Атабаева Наргис Батировнанинг психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

02.06.20 9:49

Атабаева Наргис Батировнанинг психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Атбаева Наргис Батировнанинг 19.00.06 - “Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси” ихтисослиги бўйича “Шахсда альтруизм ривожланишининг психологик хусусиятлари” мавзусида

Муқимов Байрамали Рахимовичнинг педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси тўғрисида

01.06.20 14:56

Муқимов Байрамали Рахимовичнинг педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Муқимов Байрамали Рахимовичнинг 13.00.05 – Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича «Талабаларни мустақил иш жараёнида интерфаол таълим методлари асосида дидактик компетенциясини такомиллаштириш...


Янгиликлар :