ЎзА Ўзбек

16.05.2019 17:35 Эълонлар

Зиядуллаев Махмуджон Джуракуловичнинг юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Зиядуллаев Махмуджон Джуракуловичнинг юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида


Зиядуллаев Махмуджон Джуракуловичнинг 12.00.05 – «Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи» ихтисослиги бўйича «Ўзбекистонда ёшга доир пенсия тизими ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.Yu.74.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2019 йил 30 май куни соат 15:00 даги мажлисида бўлиб ўтади. 

Манзил: 100109, Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Чорсу қўрғони. Тел.: (99871) 230-32-71; факс: (998971) 230-32-50; e-mail: mg-hti@umail.uz.


ЎзА