UzA English

05.02.2018 19:15

Photo-report: Uzbekistan Sambo Championship at “Jar” Sports-Improving Complex in Tashkent

Photo-report: Uzbekistan Sambo Championship at “Jar” Sports-Improving Complex in Tashkent The contest was attended by about 1.5 thousand athletes from Karakalpakstan, Tashkent and all regions of the country.

15.jpg

21.jpg

10.jpg

Nodira Gulova, Dildora Ubaydullayeva,Gulnoza Ziyoyeva,Mukhlisa Abdumalikova,Makhliyo Mannonova,Gulmira Ismatova,Akhmad Rakhmatullayev,Shakhzod Tagiyev,Davlat Khamroyev,Sarbon Ernazarov,Abbos Jalolov,Mukhammadnozim Shukurov rose to the highest step of the podium in the competitions of their weight classes.

Photos by Mukhammad Amin, UzA
17 631